ZAPRASZAMY
od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 - 20:00
w soboty w godz. 7:00 - 14:00

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
47-480 Pietrowice Wielkie,
ul. 1-go Maja 86
tel./fax 32-419 01 15
tel. kom. 608 408 271, 600 832 635
e-mail: oskp@pietrowice.pl

  
OBOWIĄZKOWE OKRESOWE SPRAWDZANIE TACHOGRAFÓW - serwisujemy tachografy wszystkich typów m.in. Siemens VDO, Kienzle, Stoneridge Electronics.

OFERUJEMY:
TACHOGRAFY - okresowe przeglądy i serwis
                          - analogowe i cyfrowe
sprawdzanie okresowe techografów cyfrowych i analogowych;
pobieranie i przechowywanie danych z kart kierowców i pamięci masowej;
pobiranie i przechowywanie danych z tachografów;
analiza danych z kart kierowców 9czas pracy, przekroczenia, usterki itp.);
naprawa instalacji elektrycznej tachografów;
materiały eksploatacyjne, papiery do tachografów cyfrowych oraz wykresówki.